Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023

docx 3 trang Tài Hòa 17/05/2024 580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_lich_su_lop_11_ma_de_101_nam_h.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 45 PHÚT (Đề thi có 03 trang) (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Lớp: . Mã đề 101 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm); Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm. Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Nhật Bản trong 30 năm cuối thế kỉ XIX? A. Chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh chóng. B. Chế độ quân chủ chuyên chế ra đời. C. Phương thức sản xuất phong kiến xuất hiện. D. Chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng. Câu 2. Nguyên nhân chính nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? A. sự bất bình đẳng trong xã hội. B. Buôn bán nô lệ da đen. C. Sự cai trị hà khắc của CNTD. D. Sự bóc lột của giai cấp tư sản. Câu 3. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) kết thúc với sự thất bại thuộc về lực lượng đế quốc nào sau đây? A. Phát xít. B. Hiệp ước. C. Đồng minh. D. Liên minh. Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là A. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch B. Chưa có sự liên kết đấu tranh C. Chưa có chính đảng lãnh đạo D. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ Câu 5. Cương lĩnh chính trị của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội ở Trung Quốc là A. Học thuyết Tam dân của Lương Khải Siêu B. Học thuyết Tam dân của Từ Hi Thái hậu C. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn D. Học thuyết Tam dân của Khang Hữu Vi Câu 6. Cục diện chính trị thế giới có bước chuyển biến lớn do tác động của sự kiện nào sau đây trong những năm 1914 -1918? A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. B. Chiến tranh lạnh chấm dứt. C. Nhà nước Xô viết được thành lập. D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Câu 7. Trong thế kỉ XVI-XVII, đa số các nước Mĩ Latinh là thuộc địa của những nước thực dân nào sau đây? A. Nhật, Đức. B. Mĩ, Nhật. C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. D. Anh, Pháp. Câu 8. Năm 1892, Vua Rama V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu của A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Mĩ. D. Các nước phương Tây. Câu 9. Sau khi hoàn thành xâm lược vào giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã thực hiện chính sách bóc lột nào sau đây về kinh tế ở Ấn Độ? A. Vơ vét lương thực, các nguồn nguyên liệu. B. Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc. C. Chỉ ra sức vơ vét lương thực. D. Chỉ bóc lột nhân công để thu lợi nhuận. Câu 10. Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì A. thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo Mã đề 101 Trang 1/3
  2. B. thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn C. tiến hành cải cách để phát triển nguồn lực đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo D. chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây chứng tỏ nhân dân Cam-pu-chia đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX? A. Cuộc khởi nghĩa của Com-ma-đam. B. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha. C. Cuộc khởi nghĩa của Ông Kẹo. D. Cuộc khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc. Câu 12. Tính chất của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868 là gì? A. Cách mạng tư sản triệt để. B. Cách mạng tư sản không triệt để. C. Chiến tranh đế quốc. D. Cách mạng vô sản. Câu 13. Nội dung chính của học thuyết Mơn-rô (Mĩ) đối với Mĩ latinh là A. “Châu Mĩ của người Mĩ”. B. “Châu Mĩ của người châu Mĩ”. C. “Cái gậy lớn”. D. “Người Mĩ thống trị châu Mĩ”. Câu 14. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)? A. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc. B. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. D. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc. Câu 15. Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào? A. Tư sản. B. Công nhân. C. Địa chủ. D. Nông dân. Câu 16. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại). B. Đảng Dân chủ C. Đảng Cộng hòa D. Quốc dân đảng. Câu 17. Từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, Xiêm không thực hiện chính sách nào sau đây? A. Mở cửa buôn bán với bên ngoài. B. Tiến hành cải cách. C. Ngoại giao mềm rẻo. D. Không mở cửa giao lưu buôn bán với bên ngoài Câu 18. Trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo phong trào đấu tranh nào sau đây? A. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. B. Cách mạng Tân Hợi năm (1911). C. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851) D. Cuộc Duy tân Mậu Tuất (1898). Câu 19. Chủ nghĩa đế quốc Nhật (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) có đặc điểm nào sau đây? A. Đế quốc phong kiến quân phiệt B. Đế quốc thực dân C. Đế quốc cho vay nặng lãi D. Đế quốc quân chủ chuyên chế Câu 20. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là A. Do mâu thuẫn về thuộc địa. B. Do mâu thuẫn về chính trị. C. Do mâu thuẫn về văn hóa. D. Do mâu thuẫn về kinh tế. Câu 21. Ý nào sau đây không đúng khi nói về mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh Hội? A. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc. B. Đánh đổ Mãn Thanh. C. Bình đẳng ruộng đất cho dân cày. D. Đánh đuổi Đế quốc xâm lược. Câu 22. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề nào sau đây? A. Thuộc địa. B. Văn hóa C. Người nhập cư. D. Thể chế chính trị. Mã đề 101 Trang 2/3
  3. Câu 23. Nội dung nào sau đây là mục đích của thực dân Anh khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở Ấn Độ trong nửa sau thế kỉ XIX? A. Phát triển văn hóa địa phương ở Ấn Độ. B. Duy trì nền thống trị lâu dài ở Ấn Độ. C. Duy trì nền thống trị gián tiếp ở Ấn Độ. D. Xóa bỏ sự cách biệt về chủng tộc ở Ấn Độ. Câu 24. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của A. Thực dân Anh B. Thực dân Pháp C. Thực dân Hà Lan D. Thực dân Tây Ban Nha Câu 25. Tháng 11-1918, nước nào sau đây phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)? A. Anh. B. Đức. C. Nhật Bản. D. Mĩ. Câu 26. Đời sống của nhân dân Ấn Độ dưới chính sách thống trị của thực dân Anh là A. một bộ phận nhỏ bị bần cùng và phá sản. B. bị bần cùng, nghèo đói, mất ruộng đất. C. bị ba tầng áp bức của đế quốc, tư sản và phong kiến. D. đời sống ổn định, phát triển. Câu 27. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX? A. Chế độ phong kiến đã bị xóa bỏ hoàn toàn. B. Chế độ xã hội chủ nghĩa xuất hiện và ngày càng phát triển. C. Chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng. D. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Câu 28. Một trong những nội dung cải cách về kinh tế trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (từ năm 1868) là gì? A. Chính phủ cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây. B. Quân đội huấn luyện và tổ chức theo kiểu phương Tây. C. Thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất. D. Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ. II. TỰ LUẬN: (2 câu, 3điểm) Câu 1 (2điểm): Phân tích nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? Câu 2 (1điểm): Từ cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản, em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay? HẾT Mã đề 101 Trang 3/3