Các đề luyện thi Tiếng Anh 1 (Family and Friends 1) - Quiz 5

docx 2 trang hatrang 23/08/2022 57212
Bạn đang xem tài liệu "Các đề luyện thi Tiếng Anh 1 (Family and Friends 1) - Quiz 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxcac_de_luyen_thi_tieng_anh_1_family_and_friends_1_quiz_5.docx

Nội dung text: Các đề luyện thi Tiếng Anh 1 (Family and Friends 1) - Quiz 5

  1. Name: . Class: QUIZ 5 LISTEN THEN NUMBER: LISTEN THEN COLOR:
  2. chair teddy bear desk balloon crayon puppet robot pencil plane notebook ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ LOOK AND WRITE __arm __ion __og __ug __ar __lephant ___uitar __ll __pple __at __orse __angaroo