Press enter to see results or esc to cancel.

300 câu trắc nghiệm Toán trong các đề 101,102,103,104,105 thi 2018

300 câu trắc nghiệm của Bộ GD trong các đề tham khảo, 101,102,103,104,105. (ID6) Xếp theo mức độ file word có lời giải chi tiết. ================ các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN ————– The post 300 câu trắc nghiệm Toán trong các đề 101,102,103,104,105 thi 2018 appeared first …

Continue reading

Các câu trắc nghiệm mức độ Vận dụng, vận dụng cao trong 7 đề thi thử toán của Báo Toán Học Tuổi Trẻ 2018

Các câu trắc nghiệm mức độ Vận dụng, vận dụng cao trong 7 đề thi thử toán của Báo Toán Học Tuổi Trẻ 2018 file word có lời giải chi tiết. ================ các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN ————– The post Các câu trắc nghiệm mức độ Vận …

Continue reading

Các câu trắc nghiệm mức độ thông hiểu, nhận biết trong 7 đề thi thử toán của Báo Toán Học Tuổi Trẻ 2018

Các câu trắc nghiệm mức độ thông hiểu, nhận biết trong 7 đề thi thử toán của Báo Toán Học Tuổi Trẻ 2018 file word có lời giải chi tiết. ================ các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN ————– The post Các câu trắc nghiệm mức độ thông hiểu, …

Continue reading

Giải và bình luận Đề thi môn toán THPT Quốc Gia 2018

Giải và bình luận Đề thi môn toán THPT Quốc Gia 2018 Xem bình luận và giải 15 câu cuối mã đề thi 101, và bài giải các mã đề toán 2018.   ============== Trong folder này có đầy đủ, đề thi, đáp án….. https://drive.google.com/drive/folders/1yWLYlLRnpaTEbrjCfuxi8pYYYDW317B1 The post Giải và bình luận Đề thi môn toán THPT …

Continue reading

Đề thi thử môn Toán 2018 Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – lần 2 – file word

Đề thi thử môn Toán 2018 Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – lần 2 – file word Đề thi file word công thức soạn Mathtype 6. giải chi tiết từng câu. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi file word DOWNLOAD file word —- The post Đề thi thử môn Toán 2018 Chuyên …

Continue reading