Press enter to see results or esc to cancel.

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh

[ad_1]

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Tây Ninh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = (x^2 + 3)(x – 3) có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại một điểm
B. (C) không cắt trục hoành
C. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
D. (C) cắt trục hoành tại hai điểm

+ Biết hàm số y = x^3 – 3x + 5 có giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M trên (-2017/2016; 2018/2017). Tính M + m
A. M + m = -1
B. M + m = 0
C. M + m = 10
D. M + m = 1
+ Cho x, y là hai số thực dương lớn hơn 1 thỏa mãn 4x^2 + y^2 = 4xy. Tính M = [2log8 (2x + y)]/(log8 x + log8 y + 1).
A. M = 1/2   B. M = 1
C. M = 1/3   D. M = 1/4

XEM TRỰC TUYẾN

=====================
Hướng dẫn tải file trong khung google doc
Trong khung đọc online google doc có mũi tên trong hình vuông đen -> bấm vào -> mở ra một cửa sổ mới – rà chuột vào bên trên ảnh hiện ra tìm ảnh có icon mũi tên xuống bên trên bên phải bấm vào là tải file về máy được. Thank you.[ad_2]

Ebook toán