Press enter to see results or esc to cancel.

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Long An

[ad_1]

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Long An gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 15/12/2017, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (101, 102, 103, 104).

Đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán 12 HK1 của học sinh trên toàn tỉnh Long An.

XEM TRỰC TUYẾN

=====================
Hướng dẫn tải file trong khung google doc
Trong khung đọc online google doc có mũi tên trong hình vuông đen -> bấm vào -> mở ra một cửa sổ mới – rà chuột vào bên trên ảnh hiện ra tìm ảnh có icon mũi tên xuống bên trên bên phải bấm vào là tải file về máy được. Thank you.[ad_2]

Ebook toán