Press enter to see results or esc to cancel.

48 đề thi đề xuất HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

Bộ đề thi đề xuất HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

 

48 bộ đề thi đề xuất HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 của sở GD và ĐT Đồng Tháp, đây là các đề thi do các trường THPT tại tỉnh Đồng Tháp đóng góp, nhằm gợi ý trong việc biên soạn đề thi HK1 Toán 12 của sở GD – ĐT Đồng Tháp và cũng giúp học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 12 sắp tới.

Dạnh sách các đề: (Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào PDF hoặc WORD để tải về định dạng tương ứng)

1. THCS và THPT Bình Thạnh Trung – Đồng Tháp: PDF – WORD

2. THPT Cao Lãnh 2 – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

3. THPT Cao Lãnh 2 – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

4. THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp: PDF – WORD

5. THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

6. THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

7. THPT Châu Thành 2 – Đồng Tháp: PDF – WORD

8. THPT Chu Văn An – Đồng Tháp: PDF – WORD

9. THPT Đỗ Công Tường – Đồng Tháp: PDF – WORD

10. THPT Đốc Binh Kiều – Đồng Tháp: PDF – WORD

11. THPT Giồng Thị Đam – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

12. THPT Giống Thị Đam – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

13. THCS và THPT Hòa Bình – Đồng Tháp: PDF – WORD

14. THPT Hồng Ngự 1 – Đồng Tháp: PDF – WORD

15. THPT Hồng Ngự 3 – Đồng Tháp: PDF – WORD

16. THPT Kiến Văn – Đồng Tháp: PDF – WORD

17. THPT Lai Vung 1 – Đồng Tháp: PDF – WORD

18. THPT Lai Vung 2 – Đồng Tháp: PDF – WORD

19. THPT Lai Vung 3 – Đồng Tháp: PDF – WORD

20. THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

21. THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

22. THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

23. THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

24. THPT Lấp Vò 3 – Đồng Tháp: PDF – WORD

25. THPT Mỹ Quý – Đồng Tháp: PDF – WORD
 
26. THPT Nguyễn Du – Đồng Tháp: PDF – WORD
27. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

28. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

29. THPT Sa Đéc – Đồng Tháp (Đề 3): PDF – WORD

30. THPT Tam Nông – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

31. THPT Tam Nông – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

32. THPT Tân Phú Trung – Đồng Tháp: PDF – WORD

33. THPT Tân Thành – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

34. THPT Tân Thành – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

35. THPT Thanh Bình 2 – Đồng Tháp: PDF – WORD

36. THPT Tháp Mười – Đồng Tháp: PDF – WORD

37. THPT Thiên Hộ Dương – Đồng Tháp: PDF – WORD

38. THPT Thống Linh – Đồng Tháp: PDF – WORD

39. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

40. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

41. THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp (Đề 3): PDF – WORD

42. THPT Tràm Chim – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

43. THPT Tràm Chim – Đồng Tháp (Đề 2): PDF – WORD

44. THPT Trần Quốc Toản – Đồng Tháp: PDF – WORD

45. THPT Trần Văn Năng – Đồng Tháp (Đề 1): PDF – WORD

46. THPT Trần Văn Năng – Đồng Tháp (Đề 2) PDF – WORD

47. THPT Trường Xuân – Đồng Tháp: PDF – WORD

48. TT GDTX Sa Đéc – Đồng Tháp: PDF – WORD

—– —————-

Xem nguon